Categories
vereniging

Wij zijn OCW

In 1983 richtte de journalist K.L. Poll (van NRC Handelsblad) de ‘Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap’ op, om mensen samen te brengen die nog geloofden in het belang van de drie zaken in de titel – die toen nog de naam vormden van een ministerie, omdat cultuur geparkeerd was bij het ministerie van WVC. Want hoe paradijselijk 1983 uit ons perspectief ook was, de donkere wolken pakten zich al samen.

De vereniging werd in 1990 een stichting en die stierf een stille dood in 2008. (Er is kennelijk in Apeldoorn nog een lokale afdeling over, die is doorgegaan als een bloeiende aparte vereniging.)

Inmiddels is het bestaan van een vereniging voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen belangrijker dan ooit. Het gelijknamige ministerie heeft zich de afgelopen decennia onder leiding van ministers van allerlei snit vooral beziggehouden met de ontmanteling van het onderwijs, de cultuur en de wetenschappen. De huidige minister, drs. I. van Engelshoven (D66), legt daarbij zelfs een grote voortvarendheid aan den dag.

Er moet natuurlijk nog een organisatie zijn die zich wel om deze zaken bekommert – omdat ze essentieel zijn voor iedere samenleving en het welzijn van ieder individu. Dat wil de nieuwe vereniging voor OCW zijn.

3 replies on “Wij zijn OCW”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *